Oferta

Usługi księgowe

KSIĘGOWOŚĆ

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość),
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia, ewidencji wartości niematerialnych i prawnych,
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych.

ROZLICZENIA

 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
 • ustalanie wysokości należnego podatku dochodowego,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego /Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow), Informacja dodatkowa,
 • Sporządzanie miesięcznego bilansu i rachunku zysków i strat,
 • reprezentowanie Klientów wobec organów podatkowych, administracyjnych.

KADRY I PŁACE

 • sporządzanie listy płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej,
 • sporządzanie rocznych informacji o wysokości osiągniętego dochodu dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej,
 • sporządzanie i prowadzenie zgodnie z przepisami kartotek osobowy,
 • obliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS.

DODATKOWE

 • Na Twoje życzenie przygotujemy raporty ułatwiające prowadzenie Twojego przedsiębiorstwa,
 • Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu, programowaniu oraz wdrażaniu arkuszy kalkulacyjnych jesteśmy w stanie przygotować dla Ciebie arkusz zgodny z Twoimi wymaganiami,
 • Na twoje życzenie przeprowadzimy analizę należności i przeprowadzimy windykację nierozliczonych pozycji,
 • Przygotujemy dla Ciebie politykę rachunkowości oraz plan plan kont.

Gwarantujemy Państwu terminowość i rzetelność.

Oferujemy doradztwo związane z prowadzeniem finansów firmy. Staramy się być w stałym kontakcie z naszymi Klientami, jeśli tylko sobie tego Oni życzą.